1. weight lifter

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Halter kaldıran sporcu