have a memory like a sieve

  1. Fiil elek gibi zihni olmak
  2. Fiil aklında bir şey tutamamak