have a sneaking suspicion

  1. Fiil gizli bir kuşkusu olmak
  2. Fiil gizli gizli kuşkulanmak