have the heart

(yapmaya) cesareti/yüreği olmak.
I didn't have the heart to tell him the bad news.
kıyamamak, cesaret edememek, içi götürmemek, yüzü olmamak.
No one had the heart to tell him he was through as an actor.
her şeye karşın iyi niyetli olmak Fiil
iyi yürekli/cömert/merhametli/âlicenap olmak, iyi niyetli olmak.
His heart is in the right place:
(Herşeye rağmen) iyi niyetlidir.