1. İsim baş nezlesi: burun delikleri ve civarını etkileyen adi soğuk algınlığı.