hear say evidence

söylenti-delil, başkalarından işitilerek öne sürülen delil.