yargılanmak Fiil
işitilmek Fiil
duyulmak Fiil
duymamazlıktan gelmek Fiil
duymazlıktan gelmek Fiil
işitilen bir şeyi tekrarlamak Fiil
bir davanın kapalı celsede bakılmasını talep etmek Fiil
dinlemek Fiil
(dava) gelecek aya tecil edilmek Fiil
bugüne kadar hiçbir şey duymamış olmak Fiil
kendi ağzından duydum
Duyduğuma göre …, Kulağıma çalınanlara bakılırsa …, Kulağıma gelenlere göre …, Diyorlar ki …, Rivayete göre … Zarf, Deyim
Kuşlardan duydum., Kuşlar söyledi. Cümle, Deyim
Duyduğuma göre …, Kulağıma çalınanlara bakılırsa …, Kulağıma gelenlere göre …, Diyorlar ki …, Rivayete göre … Zarf, Deyim
Kuşlardan duydum., Kuşlar söyledi. Cümle, Deyim
tiyatro salonunun her köşesinden duyulmak Fiil
(dava) duruşma gelecek ay olacak