heartrending

  1. Sıfat yürek parçalayıcı, çok acıklı, yürekler acısı, çok üzüntü/keder verici.
    It was heartrending to hear of their death.
yürek parçalayıcı
çok acıklı
iç parçalayıcı
içler acısı
yürek parçalayıcı Sıfat
yürekler acısı Sıfat