heat lightning

  1. İsim sessiz şimşek, uzakta çakan ve arkasından gök gürlemeyen şimşek.