heat lightning

  1. Noun sessiz şimşek, uzakta çakan ve arkasından gök gürlemeyen şimşek.