heir at law

(US) kanuni mirasçı
meşru mirasçı
kanuni mirasçı