1. İsim gururlu/mağrur davranış, tepeden bakış, kendini beğenme.
    on one's high horse: küstah, mağrur, kendini beğenmiş bir tavırla.
yüksekten bakmak Fiil
burnu büyük olmak Fiil
(a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
argo attan inip eşeğe binmek.
yelkenleri suya indirmek Fiil
direnmek, ayak diremek, öfkelenmek, kafa tutmak.
kibirlenmek, böbürlenmek, başkalarına tepeden bakmak, kibirinden yanına yaklaşılamamak, “alçak dağları ben yarattım” demek.
yüksekten atmak, caka satmak.