1. Geçişli Fiil geciktirmek, tehir etmek, kesintiye/inkıtaa uğratmak.
    You're hindering me in my work by talking all the time.
  2. Geçişli Fiil engellemek, menetmek, mani olmak, önlemek, durdurmak.
    You're hindering my work.
  3. Geçişli Fiil engel/mani teşkil etmek.
  4. Sıfat araka(daki), geri(deki), arkada/geride bulunan.
...'e ayakbağı olmak Fiil
icrayı önlemeye çalışmak Fiil
birinin bir mektuba cevap vermesini engellemek Fiil