holiday replacement

  1. (Br) birinin izninde ona vekalet etme
  2. birinin izin zni inden ona vekâlet etme
tatildeyken yerine geçecek birini bulmak Fiil