1. (a) vızıldayarak, uğuldayarak, mırıldanarak, mırıl mırıl, vızır vızır, (b) harıl harıl, hiç durmadan, büyük bir gayretle.