1. Geçişli Fiil dal(dır)mak, (suya) bat(ır)mak.
  2. Geçişli Fiil (suya batırarak) vaftiz etmek.
  3. Geçişli Fiil gömmek.
  4. Geçişli Fiil kendini/bütün dikkatini vermek, (düşüncelere/işe vb.) dalmak.
    to be immersed in a book/thought/work:
    bir kitaba/düşüncelere/işe dalmak.
    I immersed myself in work so as to stop thinking about her.
konuşmaya dalmak Fiil