1. İsim engel, mania.
  The new taxes were a major impediment to economic growth.
 2. İsim bedenî kusur/noksanlık.
  impediment in the speech: pelteklik, kekemelik.
 3. İsim, Hukuk (a)
  absolute impediment: salt engel, yasal yetersizlik: çocukluk, delilik gibi yasal sözleşme
  yapmaya engel hal, (b)
  prohibitive impediment: yasaklayıcı engel: evliliğin yasallığını bozmadan cezalandırılmasını gerektiren hal, (c)
  relative impediment: evlilik akdine engel olan durum (yakın akrabalık vb.).
konuşma özürlü olmak Fiil
bir şahsın evlenmesine yasal olarak engel olan koşul.
engel nedeni
engel nedeni
evlenme mânileri İsim
evlenmede mutlak butlan sebepleri İsim
evlenme engeli
ihlali evliliğin geçersizliğine neden olmayan engel
evlenmeyi batıl yapmayıp sedece tarafları cezalandıran engel
nisbi evlenme engelleri İsim
çalışma hürriyetinıkısıtlamak Fiil
konuşma bozukluğu
yol üzerindeki engel
çalışma serbestliğini engellemek Fiil
çalışma serbestliğini engelleme
evlenmeye engel
evliliğe mani
dinin görevlerini serbestçe yerine getirmeyi önlemek Fiil
trafik engeli
dış ticaret için engel teşkil etmek Fiil
dış ticaret için engel teşkil etmek Fiil
birinin terfi etmesine mâni olmak Fiil
evliliğe engel teşkil etmek Fiil