in the future

Çok da uzak olmayan bir gelecekte Zarf
Çok da uzak olmayan bir geçmişte Zarf
uzak bir gelecekte
(a) yakın gelecekte, pek yakında, kısa bir süre sonra.
We'll need some more money in the foreseeable
future. (b) (olumsuz tümcelerde) uzun (bir) süre (içinde), bir hayli zaman, uzun müddet.
yakın gelecekte Zarf
yakın zamanda
yakın bir tarihte Sıfat
yakında Zarf
yakın gelecekte Zarf
gelecek için tasarruf yapmak Fiil
gelecek için tasarrufta bulunmak Fiil