inadvertently

  1. Zarf gayriihtiyari
  2. (a) dikkatsizlikle, dalgınlıkla, (b) istemeyerek, kazaen, kasıtsız olarak, zuhulen.
kaçmak Fiil
ekmeğine yağ sürmek Fiil
gaflete düşmek Fiil