income arising from participation in the capital and profits of a company

  1. bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı sağlanan gelir
  2. bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı elde edilen gelir