incur a danger

  1. Fiil tehlikeye maruz bırakmak
  2. Fiil bir tehlikeyle karşılaşmak