individual exemption

bireysel muafiyetin geri alınması İsim, Rekabet Hukuku