instrument of ratification

onay belgeleri İsim, Uluslararası Hukuk