1. Fiil harcamak, sarfetmek.
  to invest large sums in clothing.
 2. Fiil (zaman/güç/emek/gayret vb.) sarfetmek, hasretmek, tahsis etmek.
  I invested a lot of time and effort
  in this plan, and I don't want it to fail.
 3. Fiil (yetki/salâhiyet/güç vb.) vermek, (rütbe vb.) tevcih etmek.
  The military governor has been invested
  with full authority. He invested his lawyer with complete power to act for him.
 4. Fiil (nitelik/özellik) vermek, teçhiz/temin etmek.
  to invest one's gesture with elegance.
 5. Fiil tezahür etmek, taşmak, gözükmek, göze çarpmak, nebean etmek.
  Goodness invests his every action.
 6. Fiil rütbe/nişan vb. vermek.
 7. Fiil makama/mevkie/tahta geçirmek/oturtmak, memuriyete yerleştirmek.
  A king is invested by crowning him.
 8. Fiil giydirmek.
  The designer invested the performers with sumptuous costumes.
 9. Fiil sarkmak, kuşatmak, (kumaş/elbise vb. ile) örtmek/süslemek/donatmak/kaplamak.
  Spring invests trees
  with leaves. Darkness invests the earth by night.
 10. Fiil (askerî kuvvetlerle) sarmak/kuşatmak, muhasara etmek.
  The enemy invested the city and cut it off from our army.
dolaylı yatırım İsim, Medeni Hukuk
bir şeyi kendi kazanmak Fiil
servetini ömür boyu gelire yatırmak Fiil
parasını bir teşebbüse yatırmak Fiil
bir teşebbüse para yatırmak Fiil
parasını bir girişime yatırmak Fiil
parasını emlaka yatırmak Fiil
parasını emlake yatırmak Fiil
parasını güvenli hisse senetlerine yatırmak Fiil
parasını güvenli hisse senet dilerine yatırmak Fiil
parasını menkul değerlere yatırmak Fiil
parasını menkul kıymetlere yatırmak Fiil
parasını tahvillere yatırmak Fiil
parasını hisse senetlerine yatırmak Fiil
parasını iyi bir şeye yatırmak Fiil
tasarrufunu bir işe yatırmak Fiil
tasarruflarını bir ticaret işine yatırmak Fiil
ortalama yatırım eğilimi
yatırım yapmaya hazır olmak Fiil
yatırım yapmaya teşvik
yatırım eğilimi
marjinal yatırım eğilimi
yatırım yapma eğilimi
yatırıma hazır olma
kısa vadeli para yatırmak Fiil
faizle işletmek Fiil
1000 sterlini hükümet tahvillerine yatırmak Fiil
varlığının % 5'ini menkul değere yatırmak Fiil
bir konuyu ilginç yapmak Fiil
yüzde altı faiz üzerinden para yatırmak Fiil
bir meblağı yüzde 6 üzerinden faize yatırmak Fiil
bir meblağı % 60 üzerinden faize yatırmak Fiil
bir şehri sımsıkı kuşatmak Fiil
kârlı yatırım yapmak Fiil
parasını kısa vadeli yatırmak Fiil
sermaye yatırmak Fiil
sermayeyi kârlı işe yatırmak Fiil
(bir işe) para yatırmak Fiil
bir tasarıya para yatırmak Fiil
yatırmak, yatırım yapmak.
I invested $1,000 in stocks/saving bonds. He invested his money in stocks, bonds and land.
yeni mobilyalar satın almak Fiil
parasını eve yatırmak Fiil
emlake para yatırmak Fiil
devlet tahviline para yatırmak Fiil
parayı faize yatırmak Fiil
parasını bir işe yatırmak Fiil
(Br) devlet tahvillerine yatırım yapmak Fiil
parasını sadece kısa vadeli kazançlara yatırmak Fiil
parasını sadece kısa vadeli kazançlara yatırmak Fiil
parasını tercihan menkul değerlere yatırmak Fiil
parasını sağlam bir işe yatırmak Fiil
birine bir makam vermek Fiil
birine bir mevki tevdi etmek Fiil
birine tam yetki vermek Fiil
bir bankanın yönetimini birine vermek Fiil
bir bankanın yönetimini birine tevdi etmek Fiil
durumu daha da korkunç yapmak Fiil
bir imtiyaz bahşetmek Fiil
birine yetki vermek Fiil
...'i nemalandırmak Fiil, Bankacılık