1. Geçişli Fiil yalvarmak, niyaz etmek.
  to invoke God's mercy.
 2. Geçişli Fiil imdat dilemek, istimdat etmek, dua ile yardım rica etmek, himayesini dilemek.
  to invoke someone's
  aid: birisinden yardım dilemek.
 3. Geçişli Fiil yürürlükte olduğunu ilân etmek, yürürlüğe koymak, uygulamak, infaz etmek.
  The government invoked the
  Emergency Measures Act.
 4. Geçişli Fiil başvurmak.
  to invoke an article of the U.N. Charter.
 5. Geçişli Fiil dua etmek.
  invoke a curse: inkisar/beddua etmek.
 6. Geçişli Fiil sihir/büyü ile ruh çağırmak, davet etmek.
  invoke evil spirits.
 7. Geçişli Fiil sebep olmak, sebebiyet vermek, celbetmek, uyandırmak.
  They did their best to invoke popular enthousiasm
  for the war. Nursey rhymes invoke memories of my childhood.
emsal göstermek Fiil
bir maddeye atıfta bulunmak Fiil
Allahın adını ağzına almak Fiil
mahkemeye delil teşkil edecek kâğıtları getirtmek Fiil
mahkemenin yardımına başvurmak Fiil
bir mahkemenin yardımına başvurmak Fiil
mahkemenin himayesini dilemek Fiil
esinlemek, ilham davet etmek, ilham almak.
bir kanun hükümlerine atıfta bulunmak Fiil
susma hakkını kullanmak Fiil, Hukuk
susma hakkını kullanmak Fiil, Hukuk
adıni anmamak