1. İsim infirad (outdated)
  2. İsim ayırma, ayrılma, tecrit etme/edilme, yalıt(ıl)ma.
  3. İsim yalnızlık.
  4. İsim ücralık.
  5. İsim karantina, (hastalık dolayısıyla) tecrit etme/edilme, başkalarıyla temasını kesme.
  6. İsim ayırma/tecrit politikası ile bir milletin başkalarından ayrılması.
hata izolasyonu
hata yalıtımı
coğrafi yalıtım (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
evde izolasyon İsim, Tıp
siyasi tecrit İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik tecrit İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sosyal izolasyon, sosyal soyutlanma, sosyal tecrit İsim, Psikoloji
mutlak tecrit İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
karantina hastanesi
devre kesici
karantina koğuşu