isolation

  1. Noun infirad (outdated)
  2. Noun ayırma, ayrılma, tecrit etme/edilme, yalıt(ıl)ma.
  3. Noun yalnızlık.
  4. Noun ücralık.
  5. Noun karantina, (hastalık dolayısıyla) tecrit etme/edilme, başkalarıyla temasını kesme.
  6. Noun ayırma/tecrit politikası ile bir milletin başkalarından ayrılması.
hata izolasyonu
hata yalıtımı
coğrafi yalıtım (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
evde izolasyon Noun, Medicine
siyasi tecrit Noun, Politics-Intl. Relations
politik tecrit Noun, Politics-Intl. Relations
sosyal izolasyon, sosyal soyutlanma, sosyal tecrit Noun, Psychology
mutlak tecrit Noun, Politics-Intl. Relations
karantina hastanesi
devre kesici
karantina koğuşu