bir adayı karaya bağlamak Fiil
birine katılmak Fiil
biriyle askeri kuvvetlerini birleştirmek Fiil
... ile güçbirliği yapmak Fiil
biriyle askeri kuvvetlerini birleştirmek Fiil
biriyle birlikte çalışmak Fiil
menfaatlerini bir başkasıyla birleştirmek Fiil
bir konuda birinin düşüncesini kabul etmeyerek tartışmak Fiil
karşı gelmek/çıkmak, muhalefet/itiraz etmek, kabul etmemek, aksini iddia etmek, ayrı/zıt fikirde olmak.

He took issue with me on my proposal.
I take issue with you on that point: Bu noktada sizinle aynı fikirde değilim.
sermayesini başkasınınkine katmak Fiil