joint stock company

  1. anonim şirket
  2. (US) komandit şirket
  3. anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş şirket
anonim şirket İsim, Medeni Hukuk
(Br) bir firmayı anonim şirkete dönüştürmek Fiil
bir firmayı anonim şirkete dönüştürmek Fiil
firmayı anonim şirkete dönüştürmek Fiil
sigorta anonim şirketi
anonim ortaklık/şirket İsim