1. weigh-bridge
  2. weighing machine
  3. steelyard
  4. (vehicles) scales
axle scale İsim, Test ve Ölçüm
animal scale İsim, Test ve Ölçüm
butcher scale İsim, Test ve Ölçüm
crane scale İsim, Test ve Ölçüm
floor scale İsim, Test ve Ölçüm
electronic scale İsim, Test ve Ölçüm
floor scale İsim, Test ve Ölçüm
talking scale İsim, Test ve Ölçüm
monorail scale İsim, Test ve Ölçüm
ramp scale İsim, Test ve Ölçüm
transpalet scale İsim, Test ve Ölçüm
spring balance

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Uç tarafına yakın bir yerinde yüklerin ... koldan ibâret tartı âleti