1. liver
liver enzymes İsim, Tıp
hepatic enzymes İsim, Tıp
liver cell İsim, Tıp
liver cancer İsim, Tıp
cancer of the liver İsim, Tıp
liver carcinoma İsim, Tıp
liver cancer İsim, Tıp
cancer of the liver İsim, Tıp
liver carcinoma İsim, Tıp
liver transplant İsim, Cerrahi
cirrhosis of the liver İsim, Hastalıklar
hepatotoxicity İsim, Tıp

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Karın boşluğunda, mîdenin sağında, koyu kırmızı ... önemli görevleri bulunan organ