1. slide

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yassı, kaypak ... çakıl taşı