keep one's head

  1. Fiil (tehlike karşısında) soğukkanlılığını korumak, paniğe kapılmamak.
    When Tim heard the fire alarm he
    kept his head and looked for the nearest exit.
  2. kendine hâkim olmak, itidalini/soğukkanlılığını korumak.