1. İsim anahtar kulübü: her üyesinde anahtar bulunan özel gece kulübü.