1. İsim saçma, zırva.
  2. İsim engel, mania, durduran/son veren şey.
bir şeyde mat etmek Fiil
söndürmek, son vermek, engellemek, akamete uğratmak, mahvetmek.
It would certainly put the kibosh
on any lingering hopes they might have had: Bu onların son ümitlerini de kesinlikle yok edecektir.