1. İsim, Tıp ve Sağlık böbrek
  2. İsim (yiyecek olarak) böbrek (eti).
  3. İsim huy, mizaç, tabiat, tür, nevi, cins, çeşit.
    I wouldn't trust anyone of that kidney: Bu tür kimselere
    güvenemem.
    a man of my own kidney: mizacıma uygun bir kişi.
    of the same kidney: aynı huyda/mizaçta/yaratılışta, aynı cins.
sun'î böbrek.
sarkık böbrek.
fasulye, barbunya (fasulyesi)
(Phaseolus vulgaris). İsim
(kuru) barbunya/fasulye. İsim
böbrek yetmezliği Tıp ve Sağlık
sun'î böbrek, böbrek makinesi. İsim
(böbrek şeklinde) demir cevheri, hematit. İsim
böbrek biçiminde
böbrek taşı. İsim
nefrit. İsim
böbrek nakli İsim, Cerrahi
böbrek nakli İsim, Cerrahi
böbrek burçağı
(Anthylis vulneraria): eskiden böbrek hastalıklarında kullanılan bezelye familyasından,
yaprakları yonca biçiminde, kırmızı veya sarı çiçekler açan bir bitki.
woundwort ile ayni anlama gelir.
İsim
kronik böbrek yetmezliği İsim, Tıp ve Sağlık