know one's job (inside out)

iş inin girdisini çıktısını bilmek Fiil