1. İsim, Botanik cone

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kozalaklılar takımından ... sivri meyvesi