1. İsim, Ekonomi
 2. çalışma, iş, emek, sây, gayret.
  Minister/Ministry of labor = labour = Secretary/Department of labor
  = labour
  ABD Çalışma Bakanı/Bakanlığı.
 3. zahmet, meşakkat, sıkıntı, zorluk.
 4. iş gücü, işçiler, işçi sınıfı.
  labor = labour market: işçi piyasası.
  labor = labour shortage:
  işçi kıtlığı.
  labor = labour party: işçi partisi.
 5. görev, yapılması gereken iş.
  the 12 labor = labours of Hercules.
 6. Tıp (a) doğum sancısı, doğumda rahimin kasılması.
  labor = labour pains. (b) bu sancıların aralık ve süresi.
 7. Denizcilik çalkantı, fırtınada geminin şiddetle çalkalanması.
 8. çalışmak, iş yapmak.
  He labor = laboured all day in the mill.
 9. labor = labour under: sıkıntı/zahmet çekmek, sıkıntıya katlanmak. to labor = labour under difficulties:
  güçlüklere göğüs germek.
 10. doğurmaya çalışmak, doğum sancısı çekmek.
 11. (gemi) çalkalanmak, sallanmak, yalpa yapmak.
  The ship labor = laboured in the high waves.
 12. ayrıntılarına girmek, teferruata dalmak/boğulmak, ayrıntılar/teferruat üzeride durmak.
  I will not
  labor = labour the point: İşin ayrıntılarına girmeyeceğim.
  The speaker labor = laboured the point so much that we lost interest.
 13. yormak. sıkıntı/eziyet vermek, yük olmak.
 14. güçlükle ilerlemek/yürümek.
  The lame man labor = laboured past. A fat man labor = labouring up the stairs.
 15. toprağı sürmek/işlemek/ekmek, tarım yapmak.
 16. iş+, işçi+, çalışma+, işçilerle/çalışma ile ilgili.
  labor = labour negotiations.
  labor = labour
  reform: çalışma reformu.
 17. … için uğraşmak, çabalamak, emek/gayret sarfetmek, emek vermek, emekle meydana getirmek.
  to labor
  = labour for peace/in the cause of peace: barış için çabalamak.
  labor = labour for the happiness of mankind: insanlığın mutluluğu için uğraşmak.
 18. çalışarak, uğraşarak, gayret sarfederek, emek vererek, zahmetle, sıkıntı ile, güçlükle.
çocuk işçiliği İsim, Hak ve Özgürlükler
zorla çalıştırma İsim, Hak ve Özgürlükler
uluslararası iş hukuku İsim, Hukuk
emek-sermaye çelişkisi İsim, Ekonomi
ucuz emek
çocuk çalıştırılması: yasaların izin verdiği yaştan küçük çocukların işçi olarak kullanılması İsim
çocuk emeği İsim, Hukuk
çocuk işçiliği İsim, Hukuk
vasıfsız işçilik
Çalışma Bakanlığı. İsim
iş bölümü
emeğin verimliliği İsim
angarya İsim
cebri çalıştırma
emeğin serbest dolaşımı
kürek cezası, mahkûmlara zorla yaptırılan iş. İsim
uluslararası iş bölümü İsim, Ekonomi
amelelik, ağır iş(çilik), el ile yapılan iş.
Çalışma Bakanlığı İsim
örgütlenmiş işçiler, birlik/sendika kurmuş işçiler. İsim
zorla çalıştırma yasağı İsim, İstihdam
çalışma hakkı İsim
vasıflı işgücü
(a) esir/mahpus işçiler, zorla çalıştırılan işçiler, (b) esir işi, zorla yaptırılan iş.
eğilerek yapılan iş (yerden meyve/sebze toplamak gibi).
(a) kaba iş, ince hüner istemeyen iş, (b) kaba işçiler, kaba işte çalışanlar.
jüriyi etkilemek Fiil
bir nokta üzerinde gereğinden fazla durmak Fiil
toplu sözleşme İsim, Hukuk
işçi tahsisatı İsim
bir iddia üzerinde gereğinden fazla durmak Fiil
emek ve sermaye İsim
işveren-işçi anlaşmazlıklarına yönelik tahkim İsim
çalışma düzenlemeleri İsim
sendika bankası İsim
işçi komandoları İsim
amele taburu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iş boykotu İsim
maaş bütçesi İsim
mecburî iş kampı, tutukluların zorla çalıştırıldıkları cezaevi. İsim
seyyar tarım işçileri kampı. İsim
iş davası İsim
işçilik masrafları İsim
işçi çevreleri İsim
işçi yüksek okulu
ceza sömürgesi İsim
sendika komitesi İsim
iş sözleşmesi İsim, Hukuk
işçinin kazançtan pay alması İsim
işçilik maliyeti İsim
işçilik giderleri İsim, Muhasebe
işçilik maliyeti endeksi İsim
işçilik maliyeti oranı İsim
işçilik maliyeti trendi
işçilik maliyetinin seyri İsim
iş konseyi İsim
iş uyuşmazlıklarının mahkemesi
iş mahkemesi İsim, Hukuk
İşçi günü, Çalışma bayramı: Eylül ayının ilk Pazartesi (resmî tatil). Labour Day İsim
işgücü talebi İsim
işçi talebi İsim, Ekonomi
Çalışma Bakanlığı İsim
makineleşme İsim
işçi-işveren uyuşmazlığı İsim, İşletme
işçi-işveren ihtilafı İsim
iş uyuşmazlığı
işçi-işveren anlaşmazlıkları İsim
işçi-işveren sorunları İsim
çalışma ekonomisi İsim, Ekonomi
işçilik verimi İsim, Ekonomi
istihdam maliyeti İsim
işçi maaş tahmini İsim
iş ve işçi bulma kurumu İsim
beden çalışması İsim
... üzerinde gereğinden fazla durmak Fiil
işgücü İsim
aşırı işgücü talebi İsim
gerekli ehliyet derecesi İsim
işçi yığılması İsim, Ekonomi
işçi maaşı kalemi İsim, Muhasebe
iş davalarına bakma yetkisi İsim, Hukuk
iş kanunu İsim
iş hukuku İsim, Hukuk
İş Kanunu Özel Isim, Hukuk
iş kanununa karşı gelen
sendika yöneticisi İsim
iş mevzuatı İsim
işçi partisi çoğunluğu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
personel politikası İsim, İşletme
emek piyasası
akaçlama havzası İsim
işgücü piyasası politikası İsim
çalışma malzemesi İsim
işçi partisi milletvekili İsim
işçi hareketi, örgütlenmiş işçiler, bunların program ve politikaları. İsim
işgücü gereksinimi İsim
severek/seve seve yapılan iş, çıkar karşılığı değil zevk için (gönüllü) yapılan iş. İsim
çalışmakla her amaca ulaşılır (Oklahoma'nın simgesözü).
sendika İsim
işçi örgütü
işçi kuruluşu
işçi teşkilatı İsim
doğum sancıları/ağrıları. İsim
işçi partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işgücü verimi İsim, Ekonomi
işgücü randımanı İsim
işçi çalma
iş piyasası politikası İsim
işçi politikası İsim
personel politikası İsim
sendika politikası İsim
işgücü rezervi İsim
sendika basını İsim
işçi sorunları İsim
işgücü verimliliği İsim
işçi sorunu İsim
işçi saat ücreti İsim
işçi maaşları İsim
işçi alma
sendika reformu İsim
işçi ve işveren ilişkileri, iş münasebetleri. İsim
sendika araştırma kurumu İsim
işgücü yedeği İsim, Ekonomi
işgücü tasarrufu İsim
işgücü eksikliği İsim, Ekonomi
işgücünden ayrılma İsim
işçi mahallesi İsim
vardiya
işgücü kıtlığı İsim, Ekonomi
iş piyasasının durumu İsim
işverenin casusu İsim
işgücü istatistikleri İsim, İşletme
işçi grevi İsim
işgücü arzı İsim
emek arzı
işçilerin desteği İsim
emek değer teorisi
emek-değer teorisi İsim, Ekonomi
saat ücreti makbuzu İsim
işçi-işveren sorunları İsim
emek devir oranı
çalıştırılan işçi cirosu İsim
bir yük altında ezilmek Fiil
sürekli endişe içinde olmak Fiil
bir hayale kapılmak Fiil
yanlış anlamak Fiil
kendini mağdur hissetmek Fiil
çok zor koşullar altında çalışmak İsim
işçi birliği, sendika. İsim
sendika üyeliği İsim
sendika memuru İsim
işçi-işveren arasında huzursuzluk İsim
işçi eylemleri İsim, İşletme
tepeye zorla tırmanmak Fiil
işçi ayaklanması İsim
işçilerin oyları İsim
işçilerin refahı İsim
emek/sermaye oranı
işçilik giderleri İsim
tarımsal emek verimliliği
işgücü piyasasına girmek Fiil
bir şeyde işçilik payı az olmak Fiil
endirekt işçilik giderleri İsim
dolaylı işçilik giderleri İsim
uluslararası çalışma örgütü
potansiyel işgücü İsim
işgücünü yeniden düzenlemek Fiil
işgücünü azaltmak Fiil
standart işçilik maliyeti İsim
standart işçilik ücretli İsim
standart iş süresi İsim
adil olmayan çalışma uygulamaları İsim
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
Türkiye Komünist Emek Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
Milletlerarası İşçi Örgütü: dünyada çalışma koşullarını düzeltmek amaciyle Birleşmiş Milletlerce kurulmuş bir örgüt.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (tisk)