1. Fiil geri kalmak
  2. Fiil gecikmek
  3. Fiil arkaya kalmak
  4. Fiil geride kalmak
geri kalmamak
siparişleri karşılamada geri kalmak Fiil
siparişleri karşılamada geri kalmak Fiil
birinin arkasında kalmak Fiil