1. İsim idama giden yol, idam mahkûmunun hücresinde darağacına kadar olan yol.
yolu sona ermek Fiil