last year's dividend

  1. geçen yılın temettüsü
  2. geçen yılın temettü üü