lay alongside the quay

bir gemiyi rıhtıma yanaştırmak Fiil