1. Fiil öne koymak
  2. Fiil sunmak
  3. Fiil takdim etmek
  4. Fiil ibraz etmek
bir davanın bütün gerçeklerini birinin önüne sermek Fiil
birinin karşı karşıya olduğu tehlikeleri gözü önüne koymak Fiil
birine bir şey sunmak Fiil
kanun önergesini sunmak Fiil
bir sorunu mahkemeye havale etmek Fiil
bir toplantıya rapor sunmak Fiil
parlamentoya bütün bilgileri sunmak Fiil
gerçekleri kurula sunmak Fiil
davasını komisyona sunmak Fiil
davasını bir kurula sunmak Fiil
bir sorunu mahkemeye havale etmek Fiil