1. biriktirmek, istif etmek, çokça tedarik etmek, ambara yığmak.
bol erzak tedarik etmek Fiil
depoya erzak doldurmak Fiil
yanıp kül olmak.
yeni mal tedarikinde bulunmak Fiil
mal yığmak Fiil
malları depoya almak Fiil
erzak yığmak Fiil
bir şeyi yeter derecede temin etmek Fiil
mal çeşidini zenginleştirmek Fiil
külliyetli miktarda depo mübayaası yapmak Fiil
büyük çapta mal stoku yapmak Fiil
depolamak Fiil
kış için depolamak Fiil
kış için erzak depolamak Fiil
aile mezarlığında yatmak Fiil
aile mezarında yatmak Fiil
bir şeyin istifini yapmak Fiil
bir romandaki konunun geçtiği yeri Ingiltere yapmak Fiil
toprağı işlenecek hale getirmek Fiil
azarlamak, paylamak, çıkışmak.
arsasını parselleyerek satmak Fiil
birini giydirip kuşatmak Fiil
iki dirhem bir çekirdek yapmak Fiil
bir şeyi kullanmamak Fiil
gelecek için saklamak Fiil