1. laik kişi
  2. İsim meslekten olmayan
  3. İsim alaylı
  4. laik kimse
layman İsim
  1. İsim, Din ve İnanç ruhban sınıfına mensup olmayan