1. İsim durak, araba durağı: yol/demiryolu kenarında arabaların bekleme yeri.
  2. İsim, Denizcilik dar nehir ve kanallarda gidiş gelişi engellemeden su taşıtlarının durup bekledikleri girinti, palamarla bağlama yeri.
  3. İsim (tarımda) son işlem, tarlayı son sürüp ekme işi.
(a) saklamak, biriktirmek, ayırmak, tasarruf etmek, yığmak.
He had managed to lay by some money for
college. (b) (gemi) durmak, (c) ıskartaya çıkarmak, bir kenara atmak, (d) (mısır vb.) son ürünü ekmek.
dar kanallarda geçişi sağlamak için yapılmış gemi bağlama yerleri İsim
(yol) demiryolu içtinap durağı
park yeri