leaf insect

  1. İsim yapraksı böcek
    (Phasmatidae): şekli ve rengi yaprağa benzer bir böcek.