1. İsim, Psikoloji öğrenme
  2. İsim bilgi, ilim, irfan, malûmat.
  3. İsim öğrenim, öğrenme, bilgi edinme.
  4. İsim, Psikoloji öğrenme : eğitim, alıştırma ve deneme ile davranışın değiştirilmesi.
ezbere dayalı Sıfat, Eğitim
bilgi hazinesini genişletmek Fiil
önceki öğrenilenlerin akreditasyonu (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
bilgili adam olmak Fiil
kitaptan öğrenme, mütalea, tetebbu. İsim
öğrenim, tahsil.
She thought that the common sense was just as important as book learning: Sağduyunun
da öğrenim kadar önemli olduğu kanısındaydı.
İsim
öğrenim merkezi
öğrenim merkezi
aydınlar dünyası İsim
telafi edici öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
eğitim düzeyi
kültür (eğitim) düzeyi
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
çok okumuş olduğunu göstermek Fiil
uzaktan eğitim
zihnini boş bilgiyle doldurmak Fiil
Ömür Boyu Ögrenmeye Yönelik Avrupa Nitelik Belirleme Çerçevesi İsim, Eğitim
deneyimsel öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
örgün öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
yüksek öğrenim/tahsil. İsim
hümanistik öğretim
gayrıresmi öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
dil öğrenimi Eğitim
gizil öğrenme.
yalnız kitaplardan öğrenilmiş bilgi
ömür boyu öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
çok yönlü öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
makine öğrenimi
özeğitimli makine
yaygın öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
gözlemle öğrenme
açık öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
çiftli öğrenim: yabancı dil vb. öğreniminde biri diğerini çağrıştıracak sözcükleri birlikte belleme. İsim
algısal ögrenme.
yedi tulâ sahibi
âlimi kül
her şeyi bilen
derin bilgi
önceki öğrenilenlerin tanınması (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
ilim irfan yuvası İsim
yarı-eğiticili öğrenme İsim, Yazılım
öğrenim düzeyi
eğiticili öğrenme İsim, Yazılım
çağdaş bilim
hümanizma çağı
eğiticisiz öğrenme İsim, Yazılım
dolaylı öğrenme, gözlemleyerek öğrenme İsim, Eğitim
öğrenme başarıları (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme kazanımı (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme kazanımları (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
yaparak öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
sınama ve yorulma yoluyla öğrenme
kullanarak öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme yeteneği
öğrenen topluluk (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme içeriği (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme eğrisi (yeni bir işi yapmadaki gelişme oranı
öğrenme güçlüğü İsim, Psikoloji
öğrenme kolaylaştırıcısı (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
diller öğrenme
ders öğrenme
öğrenen kuruluş (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme sonuçları (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme yönü (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme yolu (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme süreci
öğrenme bölgesi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme sonuçlarının akreditasyonu (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme sonuçlarının belgelendirilmesi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
dil öğrenmede büyük yeteneği olmak Fiil
dil öğrenmede büyük yeteneği olmak Fiil
dil öğrenmeye çok yatkın olmak Fiil
bireysel öğrenme hesabı (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
bir vakanın gerçeklerini öğrenmek için soruşturma yapmak Fiil
öğrenme sonuçlarının tanınması (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme sonuçlarının transfer edilebilirliği (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
öğrenme sonuçlarının doğrulanması (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
Hayatboyu Öğrenme Programı Genel Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri