leave behind

adı kalmak Fiil
ardında iz bırakmamak Fiil